Jakie są koszty leczenia?

Koszty leczenia ustanowione są na podstawie ustawy o opłatach dla lekarzy w Niemczech GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) i np. analiza formularza z wywiadem o historii choroby pacjenta łącznie z oceną dołonczonej tomografii komputerowej / tomografii wolumetrycznej kosztuje 102€.

Szczegółowe badanie pacjenta w gabinecie z wykonaniem tomografii wolumetrycznej, badania endoskopowego i zmierzenia przepływu powietrza przez nos włonczając 24-godzinny pomiar kosztuje 651,96€.

Koszty za zabiegi operacyjne

Koszty za poszczególne zabiegi różnią się od siebie znacząco w zależności od rodzaju i od tego czy dany zabieg można przeprowadzić ambulatoryjnie czy musi być przeprowadzony w warunkach stacjonarnych. Np. Koszty jednego zabiegu PRP (łącznie potrzena ok. 3-5 zabiegów) wynoszą 318,92€. Natomiast koszt operacji implantacji AlloDermem w warunkach stacjonarnych wynosi łącznie z kosztem pobytu w szpitalu ok. 5000€.

Jeśli mają Pańswo jakiekolwiek pytania odnośnie cen to chętnie na nie odpowiemy: info@schlafmedizin-praxis.de

Kontakt

Gabinet Dr.
Robert. Bodlaj

Bamberger Strasse 7
96215 Lichtenfels
Oberfranken, Deutschland

Telefon +49 9571 5885
Fax +49 9571 948196
E-Mail: info@schlafmedizin-praxis.de